Schody vnútorné

Schodiskové stupne z kvalitnej žuly majú dôstojný vzhľad a prakticky neobmedzenú životnosť.
Brúsené, leštené, trýskané, pemrlované, profilované, atypické, kosé, priamé i oblúkové.
Najčastejšie obklady schodísk, v historických objektoch aj masívne stupne.


OBKLADY SCHODÍSK, DLAŽBY A SOKLÍKY
OBKLADY SCHODÍSK, DLAŽBY A SOKLÍKY

Leštené stúpnice, brúsené podstúpnice, žula Vápenická, leštené dlažby z viacerých druhov žul, Autosalón Daimler-Chrysler, Vilnius

OBKLADY SCHODÍSK, DL...
OBKLADY SCHODÍSK A SOKLÍKY
OBKLADY SCHODÍSK A SOKLÍKY

stupnice, podstupnice aj soklíky leštené, súkromý objekt

OBKLADY SCHODÍSK A S...
OBKLADY SCHODÍSK A SOKLÍKY
OBKLADY SCHODÍSK A SOKLÍKY

stupnice, podstupnice aj soklíky leštené, súkromý objekt

OBKLADY SCHODÍSK A S...
PRÍKLADY POVRCHOV OBKLADOV SCHODÍSK
PRÍKLADY POVRCHOV OBKLADOV SCHODÍSK

stupnice trýskané, brúsené, opalované, leštené, reflexné a protišmykové pásiky

PRÍKLADY POVRCHOV OB...
OBKLADY SCHODÍSK A SOKLÍKY
OBKLADY SCHODÍSK A SOKLÍKY

stupnice, podstupnice, soklíky a dlažby leštené, súkromý objekt

OBKLADY SCHODÍSK A S...
OBKLADY SCHODÍSK A SOKLÍKY
OBKLADY SCHODÍSK A SOKLÍKY

stupnice, podstupnice, soklíky a dlažby leštené, súkromý objekt

OBKLADY SCHODÍSK A S...

Náš kompletný sortiment a ďalšie informácie nájdete na stránkach:
www.cezula.czwww.kamen-dlazby.czwww.kamen-doma.cz